28 września 2023

1. Przeczytaj porady i uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach (tryb rozkazujący).

*Jeśli nie pamiętasz zasad tworzenia form trybu rozkazującego, to przeczytaj informacje na tej stronie.

 

 

 

2. Jesteś dziennikarką/dziennikarzem. Chcesz przeprowadzić wywiad z Mateuszem Szymczakiem, dwudziestoletnim studentem dziennikarstwa, który zna biegle 11 języków obcych. Przygotuj listę pytań (minimum 5 pytań). O co możesz zapytać Mateusza? 

 

 

3. Przeczytaj wywiad z Mateuszem i dopasuj pytania do odpowiedzi.

 

 

 

 

 

 

ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

 

 

4. Napisz pytania do podkreślonych części zdania według wzoru.

 

0. Mama Mateusza pracuje na uniwersytecie.

    Gdzie pracuje mama Mateusza?

 

1. Mateusz Szymczak zna 11 języków obcych.

2. Matka Mateusza jest Polką.

3. Ojciec Mateusza jest Francuzem.

4. W 2005 roku Mateusz przeprowadził się do Niemiec*.

5. Mateusz przeprowadził się do Berlina.

6. Mateusz chodził przez rok do angielskiej szkoły.

7. Mateusz uczy się języka chińskiego.

8. Mateusz zna język hiszpański.

 

*Zwróć uwagę na odmianę nazwy tego kraju. Zobacz hasło Niemcy w Wielkim Słowniku Języka Polskiego. 

 

 

MÓWIENIE

 

5. Mateusz powiedział, że najłatwiejsze do nauki są te języki, które są podobne do języka polskiego. Najtrudniejsze zaś te, które podobne nie są. Czy zgadzasz się z opinią Mateusza? Uzasadnij swoją odpowiedź. Użyj zwrotów: Myślę, że... / Uważam, że... / Sądzę, że... / Według mnie... / Moim zdaniem...

 

6. Język polski a Twój język ojczysty.

Czy Twój język ojczysty jest podobny do języka polskiego? Jakie podobieństwa, a jakie różnice dostrzegasz między językiem polskim a swoim językiem ojczystym?

 

 

PISANIE

 

7. Napisz tekst na podany w ćwiczeniu 6 temat (minimum 250 słów).

Co to znaczy znać język obcy. Zeszyt ćwiczeń-3

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego