Learn polish online

A1

 

   Czasownik

 

        Czas teraźniejszy

        Czas przeszły

        Czas przyszły

 

   Rzeczownik

 

     Narzędnik

 

  Przymiotnik

 

       Mianownik

 

 

A2

 

    Przymiotnik

 

        Stopniowanie przymiotników

 

    Przysłówek

 

        Stopniowanie przysłówków

 

 

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2