I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Poziom A1

Poziom A2

Ćwiczenia

Tabele gramatyczne

 

   Czasownik

 

        Czas teraźniejszy

        Czas przeszły

        Czas przyszły

 

   Rzeczownik

 

     Narzędnik

 

  Przymiotnik

 

       Mianownik

 

    Przymiotnik

 

        Stopniowanie przymiotników

 

    Przysłówek

 

        Stopniowanie przysłówków

 

 

Tryb oznajmujący. Czas teraźniejszy

 

 

Koniugacja -m, -sz

 

1. Czasownik być

2. Czasownik mieć

3. Czasownik mieszkać

4. Czasowniki czytać, słuchać, znać, nazywać się, być

5  Czasowniki umieć, rozumieć. 

 

więcej...

Czasowniki

 

B

CZYTAĆ

KUPOWAĆ

 

 

więcej...