I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


A1

 

Czasownik

 

     ► Czas teraźniejszy

     ► Czas przeszły

     ► Czas przyszły

 

Rzeczownik

 

     ► Narzednik liczby pojedynczej

 

Przymiotnik

 

     Mianownik liczby pojedynczej