Inne w tej kategorii

20/01/19

Jan był wczoraj w kinie.

Karolina była w teatrze.

 

 

 

Odmiana regularna

 

liczba pojedyncza

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

ja

-łem

-łam

 

ty

-łeś

-łaś

 

on/ona/ono  

-ł

-ła

-ło

 

 

liczba mnoga

 

rodzaj

męskoosobowy

rodzaj

niemęskoosobowy

my

-liśmy

-łyśmy

wy

-liście

-łyście

oni/one  

-li

-ły

 

 

1. BYĆ

 

liczba pojedyncza

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

ja

byłem

byłam

-

 

ty

byłeś

byłaś

-

on/ona/ono  

był

była

było

 

liczba mnoga

 

rodzaj męsoosobowy

rodzaj niemęskoosobowy

my

byliśmy

byłyśmy

wy

byliście

byłyście

oni/one  

byli

były

 

 

2. CZYTAĆ

 

liczba pojedyncza

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

ja

czytałem

czytałam

-

 

ty

czytałeś

czytałaś

-

on/ona/ono  

czytał

czytała

czytało

 

liczba mnoga

 

rodzaj męsoosobowy

rodzaj niemęskoosobowy

my

czytaliśmy

czytałyśmy

wy

czytaliście

czytałyście

oni/one  

czytali

czytały

 

 

3. PISAĆ

 

liczba pojedyncza

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

ja

pisałem

pisałam

-

 

ty

pisałeś

pisałaś

-

on/ona/ono  

pisał

pisała

pisało

 

liczba mnoga

    

  rodzaj       męsoosobowy

rodzaj niemęskoosobowy

my

  pisaliśmy

pisałyśmy

wy

  pisaliście

pisałyście

oni/one

  pisali

pisały

 

 

4. ROBIĆ

 

liczba pojedyncza

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

ja

robiłem

robiłam

-

 

ty

robiłeś

robiłaś

-

on/ona/ono

 robił

robiła

robiło

     

liczba mnoga

 

rodzaj męsoosobowy

rodzaj niemęskoosobowy

my

robiliśmy

robiłyśmy

wy

robiliście

robiłyście

oni/one

 robili

robiły

 


ZESZYT ĆWICZEŃ

 

 

 

 

 


ODMIANA NIEREGULARNA

 

 

 

 

 

Czas przeszły 1

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego