Inne w tej kategorii

20/01/19

Jan był wczoraj w kinie.

Karolina była w teatrze.

 

 

 

Odmiana nieregularna

 

liczba pojedyncza

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

ja

-łem

-łam

 

ty

-łeś

-łaś

 

on/ona/ono  

-ł

-ła

-ło

 

 

liczba mnoga

 

rodzaj

męskoosobowy

rodzaj

niemęskoosobowy

my

-liśmy

-łyśmy

wy

-liście

-łyście

oni/one  

-li

-ły

 

+ alternacje !!!

 

1. IŚĆ

 

liczba pojedyncza

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

ja

szedłem

szłam

-

 

ty

szedłeś

szłaś

-

on/ona/ono  

szedł

szła

szło

 

liczba mnoga

 

rodzaj męsoosobowy

rodzaj niemęskoosobowy

my

szliśmy

szłyśmy

wy

szliście

szłyście

oni/one  

szli

szły

 

 

2. MIEĆ

oraz chcieć, musiećwiedzieć

 

liczba pojedyncza

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

ja

miałem

miałam

-

 

ty

miałeś

miałaś

-

on/ona/ono  

miał

miała

miało

 

liczba mnoga

 

rodzaj męsoosobowy

rodzaj niemęskoosobowy

my

mieliśmy

miałyśmy

wy

mieliście

miałyście

oni/one  

mieli

miały

 

 

3. JEŚĆ

 

liczba pojedyncza

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

ja

jadłem

jadłam

-

 

ty

jadłeś

jadłaś

-

on/ona/ono  

jadł

jadła

jadło

 

liczba mnoga

    

rodzaj 

męsoosobowy

rodzaj

niemęskoosobowy

my

  jedliśmy

jadłyśmy

wy

  jedliście

jadłyście

oni/one

  jedli

jadły

 


ZESZYT ĆWICZEŃ

 

Czas przeszły 2

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego