Learn polish online

Czas teraźniejszy 2 ćw.1

Proszę wybrać poprawną formę czasownika.

 

21/01/19

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2