I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Iść / jechać / lecieć / płynąć do/na/w/nad

 

Czasowniki ruchu plus przyimki

21 kwietnia 2020