I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Czasowniki ruchu. Prefiksy, cw. 1

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi prefiksami.

11/05/20

Inne w tej kategorii