Inne w tej kategorii

11/05/20

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi prefiksami.

Czasowniki ruchu. Prefiksy, cw. 1

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego