I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


co?

biernik

Tomek studiuje anglistykę.  |  Studiuję filozofię.

gdzie?

na + miejscownik

Oni studiują na Uniwersytecie Jagiellońskim.

gdzie?

w + miejscownik

Ja studiuję w Krakowie, a moja siostra studiuje w Warszawie.

 

 

Tryb oznajmujący

 

Czas teraźniejszy

 

ja

studiuję

ty

studiujesz

on / ona / ono

studiuje

my

studiujemy

wy

studiujecie

oni / one

studiują

 

Czas przeszły

 

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

ja

studiowałem

studiowałam

-

ty

studiowałeś

studiowałaś

-

on/pan

studiował

-

-

ona/pani

-

studiowała

-

ono

-

-

studiowało

 

 

rodzaj

męskoosobowy

rodzaj

niemęskoosobowy

my

studiowaliśmy

studiowałyśmy

wy

studiowaliście

studiowałyście

oni/państwo

studiowali

-

one

-

studiowały

     

Czas przyszły

 

 

forma 1

 

forma 2

 

 

 

 

 

rodzaj

męski

rodzaj

żeński

rodzaj

nijaki

ja

będę studiować 

będę studiował  

będę studiowała 

 

-

 

ty

będziesz studiować

będziesz studiował

będziesz studiowała

-

 

 

on

będzie studiować

będzie studiował

-

-

 

 

ona

będzie studiować

 

będzie studiowała

-

 

 

ono

będzie studiować

-

-

będzie studiowało

 

 

forma 1

 

forma 2

 

 

 

                  

rodzaj męskoosobowy  

 

rodzaj niemę-skoosobowy

 

my

będziemy 

 studiować

 

będziemy  studiowali

 

będziemy

studiowały

 

wy

 

będziecie studiować

 

będziecie

studiowali

będziecie studiowały

 

oni/            

państwo  

będą studiować

 

będą studiowali

 

-

 

one

będą studiować

-

będą

studiowały

 

 

Tryb rozkazujący

 

ja

-

ty

studiuj

on / ona / ono

niech studiuje

my

studiujmy

wy

studiujcie

oni / one

niech studiują

 

 

Tryb przypuszczający

 

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

ja

studiowałbym  

studiowałabym  

-

ty

studiowałbyś

studiowałabyś

-

on/pan

studiowałby

-

-

ona/pani

-

studiowałaby

-

ono

-

-

studiowałoby

 

 

rodzaj męskoosobowy

rodzaj niemęskoosobowy

my

studiowalibyśmy

studiowałybyśmy

wy

studiowalibyście

studiowałybyście

oni/państwo  

studiowaliby

-

one

-

studiowałyby

 

 

Imiesłowy

 

► przysłówkowe

 

 

     ♦ współczesny:

studiując

     ♦ uprzedni:

 

-

 

► przymiotnikowe:

 

 

     ♦ bierny

studiowany

     ♦ czynny

studiujący

 

 

Rzeczownik odczasownikowy

 

studiowanie

 

 

 

 

UWAGI

 

* tryb oznajmujący:

 

 

czas teraźniejszy:

temat studiuj + końcówki osobowe (-ę,-esz,-e, -emy,-ecie, -ą)

czas przeszły:

temat studiowa + końcówki osobowe (-łem,-łeś, -ł; -łam, -łaś, -ła, -liśmy, -liście, -li; -łyśmy, -łyście, -ły)

czas przyszły:

odmieniona forma czasownika posiłkowego być + bezokolicznik studiować / + formy czasu przeszłego

 

 

* tryb przypuszczający:

 

3. os. l. poj. cz. przeszły (studiow, studiowała, studiowało, studiowali, studiowały) + końcówki osobowe (-bym, -byś, -by, -byśmy, -byście, -by)

 

 

* tryb rozkazujący:

 

temat 2. os. l. poj. cz. teraźniejszy (studiuj - ą) + końcówki osobowe: -Ø, -my, -cie; niech + 3. os. l. poj./mn. czasu teraźniejszego (niech studiuje, niech studiują)


POBIERZ PDF

Czasowniki. Studiować

16 sierpnia 2019