Learn polish online

Proszę uzupełnić tekst podanymi czasownikami.

 

 

 


 

POBIERZ PDF

Czytanie A1. Mój dzień

27 czerwca 2019

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2