14 listopada 2023

​​​​​​​EGZAMIN

Poprawiamy błędy

 

 

Część pisemna

1. Ćwiczenie gramatyczne

2. Pisanie - życiorys

3. Pisanie - opis ilustracji

 

Część ustna

4. Przedstawianie się

5. Języki obce - okno na świat. Wypowiedź monologowa

 

 

 

Ćwiczenia gramatyczne

 

 

1A. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki odpowiednimi formami podanych wyrazów.

 

 

1B. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki odpowiednimi formami podanych wyrazów

 

 

2. Na podstawie podanych informacji napisz życiorys:

a) Wisławy Szymborskiej,

b) Olgi Tokarczuk,

c) Marii Skłodowskiej-Curie.

Wykorzystaj wszystkie podane informacje, a daty zapisz słownie.

 

 

3A. Opisz ilustracje.

/Pytania pomocnicze: Ile osób widzisz na zdjęciu? Gdzie one się znajdują? Co one robią? Kim są te osoby? Jak wyglądają i jak są ubrane?

3B. Jak myślisz, co wydarzyło się wcześniej, a co wydarzy się później.

3C. Co łączy podane 3 ilustracje? Jakie widzisz podobieństwa, a jakie różnice między tymi 3 obrazkami?

 

  

                    

 

 

4. Krótko się przedstaw.

/Pytania pomocnicze: Jak się nazywasz? Gdzie mieszkasz? Czym się interesujesz? Co lubisz robić w wolnym czasie? Co studiujesz? Jak długo uczysz się języka polskiego? Jakie masz plany na przyszłość? Czym chciałabyś/chciałbyś zajmować się po studiach? Czy byłaś/byłeś już w Polsce?

 

 

5A. Dokończ zdania.

 

Języki obce - okno na świat. Jak rozumiesz to stwierdzenie? Czy się z nim zgadzasz? Uzasadnij swoją odpowiedź.

 

1. Myślę, że porównanie znajomości języków obcych do okna na świat oznacza, po pierwsze, że...

2. Ponadto, znajomość języków obcych jest...

3. Umiejętność posługiwania się  dwoma lub nawet kilkoma językami obcymi może...

4. Po drugie, wydaje mi się, że...

5. Uważam, że umiejętność posługiwania sie jakimś językiem obcym jest szczególnie ważna dla...

6. Na koniec chciałabym dodać, że...

7. Dzieki temu, że zaczęłam / zacząłem uczyć się języka polskiego... / że znam język polski...

 

 

5B. Ułóż fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności.

 

A. Po drugie, wydaje mi się, że umiejętność posługiwania się jakimś językiem obcym jest szczególnie ważna dla osób, które interesują się podróżami. Zdecydowanie ułatwia podróżowanie i poruszanie się po świecie różnymi środkami transportu.

 

B. Ponadto, znajomość języków obcych jest często wysoko ceniona przez pracodawców, szczególnie w firmach międzynarodowych, które mają swoje siedziby w wielu krajach. Umiejętność posługiwania się dwoma lub kilkoma językami obcymi może więc pozytywnie wpłynąć na nasz rozwój zawodowy, a co za tym idzie na zwiększenie naszych możliwości zarobkowych.

 

C. Na koniec chciałabym  / chciałbym dodać, że nauka języka obcego pomaga, tak było w moim przypadku, lepiej zrozumieć własny język i zasady w nim panujące. Dzieki temu, że zaczęłam / zacząłem uczyć się języka polskiego, zaczęłam / zacząłem również zastanawiać się i badać zjawiska zachodzące w moim języku ojczystym, czyli w języku ukraińskim.

 

D. Myślę, że porównanie znajomości języków obcych do okna na świat oznacza, po pierwsze, że umiejętność posługiwania się innymi językami otwiera nam dostęp do różnorodnych kultur, pozwala nam korzystać z różnych źródeł informacji oraz ułatwia nawiązywanie relacji z ludźmi z innych krajów.

 

 

6. Przeczytaj zdania i popraw błędy.

 

1. Dzięki językom obcym możesz mieć lepiej pracę.

2. Czym więcej języków obcych znasz, tym dobrze dla ciebie.

3. Jak już tutaj skazano, języki obce to okno na świat.

4. Uczę się języka polskiego 4 roki.

5. Na zdjęciu są dwa mężczyzny. 

6. Mężczyźni są ubrane w czarne garnitury.

7. Oni się znajdują w ofisie.

8. Potem podają sobie ręce i zajmą się ważnymi sprawami.

9. Wisława Szymborska narodziła się 2 lipca 1923 roku.

10. Dwa lata po temu odbył się rozwód.

11. Dwudziestego pierwszego lipca tysiąć osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku Maria Skłodowska - Curie otrzymała licencję z fizyki.

 

 

7A. Które zdanie jest poprawne? Uzasadnij swoją odpowiedź.

7B. Przeanalizuj podane informacje, a następnie zrób ćwiczenie 1 i ćwiczenie 2.

 

a) Jeśli znasz język obcy, to możesz znaleźć dużo ciekawą pracę.

b) Jeśli znasz język obcy, to możesz znaleźć bardzo ciekawą pracę.

c) Jeśli znasz język obcy, to możesz znaleźć dużo ciekawszą pracę.

 

 

 

 

 

8. Popraw błędy w podanych datach.

 

1. Wisława Szymborska urodziła się drugiego lipca tysiąc dziewięćset dwudziesty dziewiątym roku.

2. Tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym drugim ukazał się pierwszy tom wierszy Szymborskiej.

3. W roku tysiącdziewięćset dwudziestego dziewiątego pojechała do Krakowa.

 

/Jeśli robisz błędy w zapisie dat - powtórz informacje podane tutaj./

Egzamin

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego