I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Funkcje prefiksów

Prefiksy w języku polskim do- ruch ukierunkowany do (dojechać, dopłynąć) działanie doprowadzone do końca (dopić, dojeść, doczytać) działanie dodatkowe (dodać, dolać, dopisać) osiągnięcie celu mimo trudności (domyć, doczekać, dodzwonić) na- działanie i zajęcie miejsca na powierzchni przedmiotu (nasypać, nacisnąć) działanie o dużym stopniu nasilenia (naczekać się, narobić się) zrealizowanie czynności nazywanej czasownikiem bazowym (napisać, narysować) nad  działanie zaczęte (nadpsuć) działanie większe niż wyagana, spoedziewane, normatywne (nadużyć, nadpłacić) działanie dodatkowe, uzupełniające (nadbudować, nadrobić) ruch skierowany w stronę obiektu (nadjechać, nadlecieć) o, ob działanie dookoła obiektu (otoczyć, ruch dookoła obiektu (opłynąć, obchodzić, objechać)  od działanie oddalające od obiektu (odjechać, ) ruch obrotowy (odkręcić) działanie zmierzające do przywrócenia poprzedniego stanu rzeczy (odbudować, odnowić) działanie będące reakcją na coś (odpisać, oddzwonić, odnówić), działanie kpiujące (odpisać, odryswać) powtózenie działania określonego czasownikiem bazowym (odpowiedzieć,  

This element is draggable.

11/05/20

Inne w tej kategorii