I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Dwaj, trzej, czterej vs dwóch, trzech, czterech

 

Grafiki. Liczebniki 2, 3, 4

23 marca 2020