Learn polish online

Czasownik

 

Tryb oznajmujący. Czas teraźniejszy

Czasowniki umieć, wiedzieć, znać

 

Proszę uzupełnić zdania poprawną formą podanych czasowników (umieć, wiedzieć, znać).

Gramatyka A1. 16

02 maja 2019

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2