I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Przymiotnik : przysłówek

 

50. Proszę wybrać poprawną odpowiedź.

 

Gramatyka A1. 50

20 maja 2019