I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Czasownik

 

Tryb oznajmujący. Czas teraźniejszy

Koniugacja -ę, -isz

 

9. Proszę uzupełnić zdania poprawną formą czasownika musieć.

POBIERZ PDF


poprzednie ćwiczenie następne ćwiczenie

 

Gramatyka A1. 9

30 kwietnia 2019