25 czerwca 2019

Gramatyka A2. Strona bierna

Strona bierna

 

 

Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. /odkryć - pf/
Ameryka została odkryta przez Krzysztofa Kolumba.
 
Fabryka w Tychach produkowała Fiata 126p w latach 1973 - 2000.
/produkować - ipf/
Fiat 126p był produkowany w latach 1973 - 2000 przez fabrykę w Tychach.
 
Fiat 126 p
Ameryka
być + ipf (był produkowany)
zostać + pf (została odkryta)
przez + Ac.
Krzysztofa Kolumba.
firmę w Tychach.

 

 

 

 
Proszę przekształcić na stronę bierną.
 
1. 22 września 2000 Fabryka "Polmo" wyprodukowała ostatni samochód marki Fiat 126p.
2. Mikołaj Kopernik opracował heliocentryczną teorię wszechświata.
3. Akademia Filmowa nagrodziła Leonardo DiCaprio za rolę w filmie "Zjawa".
4. Bolesław Prus publikował "Lalkę" w latach 1887-1889 w dzienniku "Kurier Codzienny".
5. Profesor ocenił egzamin i wpisał oceny do katalogów w sekretariacie.

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego