I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Proszę uzupełnić tekst poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach (tryb rozkazujący).

 

Gramatyka B2. Tryb rozkazujący. Zeszyt ćwiczeń

30 marca 2020