14 listopada 2023

PRZYMIOTNIKI ODRZECZOWNIKOWE

 

 

Przymiotniki odrzeczownikowe tworzymy za pomocą sufiksów

-owy, -ny, -ski / -cki

 

Przymiotniki odrzeczownikowe wskazują na relację przymiotnika z rzeczownikiem, od którego są utworzone (np. z czego coś jest zrobione)

 

 

Sufiks -owy

 

Informacje:

 

1. Duża grupa przymiotników z sufiksem -owy pochodzi od rzeczowników nazywających owoce, warzywa oraz inne produkty spożywcze, np.:

czekolada : czekoladowy, kakao : kakaowy

śmietanka : śmietankowy

banan : bananowy, jabłko : jabłkowy

pomidor : pomidorowy, ogórek : ogórkowy

 

 

2. Druga, równie liczna grupa, to przymiotniki wskazujące na to, z czego wykonany (zrobiony) jest jakiś obiekt, np.:

metal : metalowy (zrobiony z metalu)

papier: papierowy (zrobiony z papieru)

 

3. Przymiotniki utworzone od nazw dni tygodnia (z wyjątkiem soboty i niedzieli; zob. ćw. 3)

 

4. Przymiotniki utworzone od nazw miesięcy, np.

styczeń : styczniowy

 

 

Sufiks -ny

/warianty: -iczny/-yczny, -istyczny/-ystyczny, -alny, -iwny/-ywny, -arny, -onalny, -atyczny, -owny, -astyczny

 

Informacje:

 

1. Przymiotniki utworzone od nazw abstrakcyjnych

 

2. Sufiks -ny rzadko łączy się bezpośrednio z podstawą słowotwórczą, stąd warianty rozszerzone i alternacje

 

cykl : cykliczny, ironia : ironiczny, kosmos : kosmiczny, rytm : rytmiczny

mit : mityczny, chaos : chaotyczny, historia : historyczny, klimat : klimatyczny

egoizm : egoistyczny, feminizm : feministyczny, optymizm : optymistyczny

humor : humorystyczny

liceum : licealny, gimnazjum : gimnazjalny, muzeum : muzealny, centrum : centralny, region : regionalny

opcja : opcjonalny, okazja : okazjonalny

 

3. Przykłady alternacji:

 

k : cz   fizyka : fizyczny, bok : boczny, ręka : ręczny, rok : roczny, muzyka : muzyczny, mrok : mroczny

g : ż   śnieg : śnieżny, noga : nożny, odwaga : odważny, róg : rożny

ch : sz  brzuch : brzuszny, ucho : uszny, strach : straszny

ł : l   finał : finalny, cło : celny, skała : skalny, upał : upalny, szkoła : szkolny

c : cz   ulica : uliczny, okolica : okoliczny

 

 

Sufiks -ski / -cki

 

Informacje

 

1. Przymiotniki utworzone od nazw kontynentów, krajów, miejscowości, narodów, plemion

 

1a) Przmiotniki utworzone od nazw kontynentów, np.:

Europa : europejski

Afryka : afrykański

Azja : azjatycki

Australia : australijski

 

1b) Przymiotniki utworzone od nazw krajów, np.:

Polska : polski

Ukraina : ukraiński

Francja : francuski

Hiszpania : hiszpański

Niemcy : niemiecki

Grecja : grecki

*Szwecja : szwedzki

 

1c) Przymiotniki utworzone od nazw miejscowości, np.:

Warszawa : warszawski

Kraków : krakowski

Wrocław : wrocławski

Londyn : londyński

Paryż : paryski

*Łódź : łódzki

 

 

 

ĆWICZENIA

 

 

1. Uzupełnij luki przymiotnikiem utworzonym od podanego rzeczownika (rodzaj męski). 

 

Przykład: gruszka - gruszkowy

 

 

2. Uzupełnij luki poprawną formą wyrazu utworzonego od rzeczownika podanego w nawiasie.

 

 

 

3. Uzupełnij zdania poprawnymi formami wyrazów utworzonych od rzeczowników podanych w nawiasach.

 

Przykład: tekturowe pudełko (tektura)

 

 

 

4. Przeanalizuj informacje, a następnie wykonaj ćwiczenie podane poniżej.

 

 

 

5. Uzupełnij luki poprawną formą przymiotnika utworzonego od nazwy dnia tygodnia podanej w nawiasie.

 

 

 

6. Uzupełnij luki poprawną formą przymiotnika utworzonego od nazwy kraju podanej w nawiasie.

 

 

 

7. Uzupełnij tekst poprawnymi formami przymiotników utworzonych od rzeczowników podanych w nawiasach.

 

 

 

8. Dopisz ciąg dalszy opowiadania. Postaraj się wykorzystać jak najwięcej przymiotników odrzeczownikowych.

 

 

*PRZYMIOTNIKI TRUDNE

 

9. Wybierz właściwy przymiotnik.

 

 

 

10. Sprawdź definicję przymiotników z ćw. 9 w Wielkim Słowniku Języka Polskiego (lub w Słowniku Języka Polskiego PWN) i napisz jedno zdanie z każdym z nich.

 

 

11. Dopasuj definicje do podanych przymiotników.

 

Gramatyka. Przymiotniki odrzeczownikowe

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego