I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Janusz Korczak - przyjaciel dzieci

Janusz Korczak - przyjaciel dzieci

 

Urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku w Warszawie jako Henryk Goldszmit. Jego ojciec był znanym warszawskim adwokatem. W wieku 8 lat mały Henryk rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Następnie uczęszczał do gimnazjum, a w 1898 roku zdał maturę i rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Już na studiach współpracował z instytucjami zajmującymi się pomocą dzieciom. Pracował w bibliotece dla dzieci, a także wyjeżdżał jako wychowawca na kolonie dla żydowskich dzieci. Po zdaniu końcowych egzaminów rozpoczął pracę jako lekarz pediatra w szpitalu dla dzieci w Warszawie. Bez przerwy się dokształcał: mieszkał w Berlinie, Paryżu i Londynie, gdzie obserwował funkcjonowanie szpitali i instytucji zajmujących się edukacją dzieci oraz uczęszczał na dodatkowe wykłady z pedagogiki i pediatrii. W 1912 roku zrezygnował z pracy w szpitalu i został dyrektorem Domu Sierot. W 1914 roku został powołany do wojska. Od 1914 roku do 1918 roku pracował jako lekarz na Ukrainie. W 1918 roku wrócił do Warszawy i ponownie objął kierownictwo Domu Sierot. Był związany z Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej, współpracował z różnymi instytucjami zajmującymi się kształceniem nauczycieli i pedagogów.

 

Podczas II wojny światowej Dom Sierot został zmuszony do przeprowadzki do getta. Mimo skrajnie trudnych warunków Korczak dbał o wychowanie i zaspokojenie potrzeb dzieci, z którymi pozostał aż do końca. 5 sierpnia 1942 roku wraz z dziećmi i wychowawcami został deportowany do obozu koncentracyjnego w Treblince. Zginął dwa dni później, 7 sierpnia 1942 roku. 

 

Korczak był lekarzem i pedagogiem, ale i publicystą i pisarzem. Janusz Korczak, imię i nazwisko pod którym jest znany, to pseudonim literacki. Tym imieniem i nazwiskiem podpisał młody Henryk swój pierwszy utwór, który wysłał na konkurs literacki. Pisał artykuły, recenzje, poradniki i powieści dla dzieci. Z jego inicjatywy w październiku 1926 roku ukazał się pierwszy numer "Małego Przeglądu", dodatku do dziennika "Nasz Przegląd". Byłą to gazetka redagowana i pisana przez dzieci dla dzieci. 

 

 

Proszę przeczytać tekst jeszcze raz i zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe (prawda) czy nieprawdziwe (nieprawda).

31/05/19

Inne w tej kategorii