I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Która godzina?

 

Która godzina?
 
O której godzinie?
 
pierwsza
1:00
o pierwszej
druga
2:00
o drugiej
trzecia
3:00
o trzeciej
czwarta
4:00
o czwartej
piąta
5:00
o piątej
szósta
6:00
o szóstej
siódma
7:00
o siódmej
ósma
8:00
o ósmej
dziewiąta
9:00
o dziewiątej
dziesiąta
10:00
o dziesiątej
jedenasta
11:00
o jedenastej
dwunasta
12:00
o dwunastej
trzynasta
13:00
o trzynastej
czternasta
14:00
o czternastej
piętnasta
15:00
o piętnastej
szesnasta
16:00
o szesnastej
siedemnasta
17:00
o siedemnastej
osiemnasta
18:00
o osiemnastej
dziewiętnasta
19:00
o dziewiętnastej
dwudziesta
20:00
o dwudziestej
dwudziesta pierwsza
21:00
o dwudziestej pierwszej
dwudziesta druga
22:00
o dwudziestej drugiej
dwudziesta trzecia
23:00
o dwudziestej trzeciej
dwudziesta czwarta
24:00
o dwudziestej czwartej
 


O której godzinie?

22:00 o dwudziestej drugiej / o dziesiątej
18:00 o osiemnastej / o szóstej
14:00 o czternastej / o drugiej
20:00 o dwudziestej / o ósmej
13:00 o trzynastej / o pierwszej


10:10 o dziesiątej dziesięć / dziesięć po dziesiątej
7:20 o siódmej dwadzieścia / dwadzieścia po siódmej
3:25 o trzeciej dwadzieścia pięć / dwadzieścia pięć po trzeciej

8:50 o ósmej pięćdziesiąt / za dziesięć dziewiąta
4:45 o czwartej czterdzieści pięć / za piętnaście piąta
9:55 o dziewiątej pięćdziesiąt pięć / za pięć dziesiąta


Ćwiczenie 1

Dopasuj  godzinę do właściwego zegara.

 
Ćwiczenie 2

 

Wybierz poprawną odpowiedź  / odpowiedzi.
Ćwiczenie 3

Znajdź godziny!

 

 

 

 zeszyt ćwiczeń

 

23 marca 2019