14 listopada 2023

1. Zapoznaj się z 7 cechami dobrego nauczyciela według Cath McLellan, nauczycielki języka angielskiego z British Council. Która z cech jest według Ciebie najważniejsza?

 

 

2. Obejrzyj fragment programu O nauczycielach, których pamiętamy przez całe życie i odpowiedz na pytania:

- jakich nauczycieli wspominają najlepiej zaproszeni goście?

- jakie szkolne przedmioty lubili najbardziej?

- jakie aktywności szkolne pamiętają najlepiej i dlaczego?

 

 

3. Na podstawie ćwiczenia 1 i 2 stwórz własną listę cech dobrego nauczyciela. Jaki powinien być dobry nauczyciel? / Jaka powinna być dobra nauczycielka?? Jakimi zasadami powinien / powinna się kierować?

 

 

4. Uzupełnij tekst poprawnymi formami podanych wyrazów.

 

 

 

5. Obejrzyj fragment programu Szkoła marzeń i odpowiedz na pytanie postawione w tytule nagrania: Szkoła marzeń - jaka powinna być i czy jest możliwa do realizacji? Dokończ zdania i odpowiedz na pytania.

 

A) Dokończ zdania:

1. Wymarzona szkoła powinna stawiać na...

2. W wymarzonej szkole uczniowie powinni czuć, że...

3. Szkoła marzeń to taka szkoła, do której / w której...

 

B) Odpowiedz na pytania:

1. Dlaczego Janek lubi przychodzić do szkoły?

2. Jaka powinna być szkoła marzeń według Zosi, a jaka według Anny Pietrzak?

3. Od czego powinno zacząć się budowanie szkoły marzeń?

4. Czym różni się szkoła sprzed kilkudziesięciu lat od obecnej szkoły?

5. W jaki sposób powinno budować się relacje z uczniami i ich rodzicami?

6. Czy według ekspertów możliwa jest szkoła bez ocen? W jaki sposób sprawdzać wiedzę w takiej szkole?

7. Jakie elementy z innych systemów edukacji powinno wprowadzić się w polskiej szkole?

8. W jaki sposób rodzice mogą wspierać nauczycieli?

 

 

6. Obejrzyj program o szkole podstawowej w Śremie. Co wyróżnia ją na tle innych szkół? Dlaczego uczniowie nazywają ją szkołą marzeń?

 

 

7. Obejrzyj nagranie i odpowiedz na pytanie: na czym polega zaprezentowana metoda nauczania?

 

 

 

8. Uzupełnij tekst poprawnymi formami podanych wyrazów.

 

 

 

9. Przeczytaj informacje na temat metody odwróconej klasy i odpowiedz na pytania:

- na czym polega prowadzenie lekcji metodą odwróconej klasy?

- jaka jest rola nauczyciela, a jaka ucznia w tej metodzie?

- jakie są korzyści z zastosowania tej metody?

Jak myślisz, jakie wady może mieć ta metoda?

 

 

10. Przeczytaj podane teksty i zdecyduj, która informacja jest poprawna. Wpisz a, b lub c.

 

 

 

11. Przeczytaj raport na temat studentów zagranicznych w Polsce i dopisz do podanych liczebników odpowiednie informacje.

105 404      179       8,61      72%      16,5%      48 056      12 014      3 789      197

 

 

12. Przeczytaj raport jeszcze raz i zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (wpisz P), czy nieprawdziwe (wpisz N).

 

 

 

 

 

13. Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania: jaki nowy kierunek studiów będzie można studiować na Uniwersytecie Łódzkim? Dla kogo przeznaczone są te studia? Jakie specjalizacje oferuje?

 

 

 

14. Posłuchaj opowieści Ignacego. Jak wspomina on swoje studia w Polsce?

 

 

1. Z jakiego kraju pochodzi Ignacy?

2. Jaki kierunek studiuje na swoim macierzystym uniwersytecie?

3. W jaki sposób znalazł się w Polsce?

4. Na jakim uniwersytecie studiował w Polsce?

5. Jak długo uczył się języka polskiego?

6. Gdzie mieszkał podczas studiów w Polsce?

7. Jaki typ kursu wybrał Ignacy w pierwszym semestrze? Jakie opcje miał do wyboru? Którą z tych opcji wybrał i dlaczego?

8. Jakie przedmioty miał na studiach? Które z nich lubił najbardziej?

9. Czy Ignacy kontynuuje naukę języka polskiego w swoim kraju?

 

 

15. Opisz swoją przygodę z językiem polskim.

 

Lekcja 10. Edukacja. Zeszyt cwiczen

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego