I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Learn polish online

Lekcja 5. Zeszyt ćwiczeń, ćw.1

 

1. Proszę przeczytać tekst i zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe (prawda) czy nieprawdziwe (nieprawda).

 

 

 

2. Proszę ułożyć fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności.

 

 

3. Proszę przeczytać tekst i zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe (prawda) czy nieprawdziwe (nieprawda).

 

 

4. Proszę przeczytać tekst i zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe (prawda) czy nieprawdziwe (nieprawda).

 


POWRÓT DO LEKCJI

 

18 stycznia 2019