I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Lekcja 5. Zeszyt ćwiczeń, ćw.1

 

1. Proszę przeczytać tekst i zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe (prawda) czy nieprawdziwe (nieprawda).

 

 

 

2. Proszę ułożyć fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności.

 

 

3. Proszę przeczytać tekst i zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe (prawda) czy nieprawdziwe (nieprawda).

 

 

4. Proszę przeczytać tekst i zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe (prawda) czy nieprawdziwe (nieprawda).

 


POWRÓT DO LEKCJI

 

18 stycznia 2019