14 listopada 2023

1. Do kogo skierowane są te czasopisma? Jak myślisz, kim są odbiorcy / czytelnicy?

2. Jakie tematy poruszają autorzy artykułów? Jakie tytuły mają publikowane artykuły?

W swojej wypowiedzi użyj podanych zwrotów: myślę, że... / uważam, że... / sądzę, że... / wydaje mi się, że... / według mnie, itp.).

2. Dopasuj tytuły do opisów (Jazzforum”,  Kuchnia, Nowa fantastyka, Pismo, PolitykaPuls Biznesu, Świerszczyk, Wasze podróże, Weranda, Wiedza i życieZwierciadło). Uwaga! Jeden tytuł jest zbędny.

3. Przeczytaj tytuły artykułów. Jak myślisz, w którym z powyższych czasopism mogłyby się ukazać? Uzasadnij swoją odpowiedź.

*UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 


 

EGZAMIN (MONOLOG)


 

ZESZYT ĆWICZEŃ

 

Lekcja 6. Media-prasa

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego