14 listopada 2023

1. Wybierz poprawną odpowiedź.

 

 

 

2. Dopasuj nazwy wynalazków do opisów.

 

 

 

3. Historia Internetu. Ułóż zdania z podanych wyrazów.

 

1. ARPANET / to / pierwszy / sieć / komputerowy / który / powstać / w / 1969 / w / Stany Zjednoczone

2. Cel / ARPANET / być / umożliwić / niezawodny / komunikacja / między / ośrodek, pl / naukowy / i / wojskowy

3. Sieć / być / wykorzystywać / do / komunikacja / między / naukowiec, pl / i / student, pl / z  / różny / uniwersytet, pl

4. W / 1973 / ARPANET / stać się / sieć / międzynarodowy

5. ARPANET / odegrać / kluczowy / rola / w / rozwój / Internet

*pl - plural, liczba mnoga

 

 

4. Uzupełnij zdania wyrazami utworzonymi od podanych czasowników.

 

 

 

5. Posłuchaj fragmentu nagrania i zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (wpisz P) czy nieprawdziwe (wpisz N).

 

 

Lekcja 8. Wynalazki, które zmieniły świat. Zeszyt ćwiczeń

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego