I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Ludwik Zamenhof. Twórca języka esperanto

Ludwik Zamenhof. Twórca języka esperanto

 

 

Pardonu min. Ĉu vi parolas Esperanton?

Przepraszam. Czy mówi pan w języku esperanto?

 

 

Ludwik Zamenhof urodził się 15 grudnia 1859 (piętnastego grudnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego dziewiątego) roku w Białymstoku. Jego ojciec Marek Zamenhof przeprowadził się do Białegostoku z małej miejscowości Tykocin. Tu poznał Rozalię Sofer, z którą ożenił się, a w 1859 (tysiąc osiemset pięćdziesiątym dziewiątym) roku przyszedł na świat ich syn Ludwik. Państwo Zamenhof mieszkali na ulicy Zielonej 6 w Białymstoku, tuż obok placu, na którym był targ. Już jako mały chłopiec Ludwik słyszał różne języki, w mieście mieszkali Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Wielokrotnie był świadkiem sytuacji konfliktowych spowodowanych wzajemnym niezrozumieniem się. Mały Ludwik wymyślił, że gdyby wszyscy ludzie mówili w jednym języku, uniknęliby konfliktów i kłótni. Tak narodziła się i rozwijała w jego głowie idea stworzenia języka uniwersalnego, wspólnego dla wszystkich.

 

W 1873 (tysiąc osiemset siedemdziesiątym trzecim) roku Ludwik wraz z rodzicami przeprowadził się do Warszawy. Po ukończeniu gimnazjum wyjechał na studia medyczne do Moskwy (Zamenhof był z zawodu lekarzem okulistą). Po powrocie do Warszawy poznał Klarę Silbernik, z którą ożenił się w 1887 (tysiąc osiemset osiemdziesiątym siódmym) roku. W tym samym roku ukazał się również pierwszy podręcznik do nauki języka esperanto.

Zarówno żona, jak i teść, wspierali prace Ludwika nad nowym językiem, a esperanto szybko zyskiwało zwolenników. W 1889 (tysiąc osiemset osiemdziesiątym dziewiątym) roku ukazał się pierwszy numer czasopisma "La Esperantisto", a w 1905 (tysiąc dziewięćset piątym) roku odbył się I Kongres Esperanta we Francji. Trzy lata później założono Światowy Związek Esperantystów. Szacuje się, że obecnie językiem esperanto posługuje się od 500 tysięcy do 2 milionów ludzi na całym świecie.

 

Ludwik Zamenhof był poliglotą, oprócz języka polskiego znał też rosyjski, niemiecki, francuski, angielski oraz łacinę i grekę. Jego język bazuje na gramatyce i słownictwie języków indoeuropejskich. Gramatyka esperanta jest logiczna i łatwa do nauczenia. Ponad 70% słów pochodzi z języków romańskich. Jeśli mówisz w którymś z tych języków, z pewnością rozpoznasz następujące słowa:

 

la semajno

 

la lundo

la mardo 

la merkedo

la ĵaŭdo

la vendredo

la sabato

la dimanĉo

 

Tak, to nazwy dni tygodnia. Prawda, że brzmią podobnie?

 

Proszę przeczytać tekst i zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe (prawda) czy nieprawdziwe (nieprawda).

 

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, posłuchaj audycji radiowej Ludwik Zamenhof i język esperanto Polskiego Radia.

 


pobierz pdf


 

16 marca 2019

Słowniczek

 

przyjść na świat - urodzić się

 

wielokrotnie - wiele razy

 

przeprowadzić się - zmienić adres, zmienić miejsce zamieszkania

 

teść - ojciec żony lub męża

 

zwolennik - osoba, która popiera jakąś idee

 

rozpoznawać - identyfikować