Słowniczek

 

dziewczęta - młode dziewczyny (archaizm)

 

pracodawca - osoba, która zatrudnia, daje innym pracę

 

promieniotwórczość - radioaktywność

04 marca 2019
Maria Skłodowska - Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku (siódmego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego). Jej ojciec był nauczycielem fizyki i matematyki. Matka była dyrektorką szkoły dla dziewcząt. W 1883 (tysiąc osiemset osiemdziesiątym trzecim) roku ukończyła żeńskie gimnazjum w Warszawie. Następnie uczyła się na nielegalnym Uniwersytecie Latającym (kobiety nie mogły wówczas studiować). W 1886 (tysiąc osiemset osiemdziesiątym szóstym) roku wyjechała na wieś koło Płocka. Pracowała jako nauczycielka u bogatej rodziny Żorawskich. Zakochała się w Kazimierzu, synu swoich pracodawców, jednak państwo Żorawscy nie zgodzili się na ślub syna z młodą, biedną nauczycielką. Ponieważ nie mogła studiować w kraju, w wieku 24 (dwudziestu czterech) lat wyjechała na studia do Paryża. Na paryskiej Sorbonie studiowała matematykę i fizykę. W Paryżu poznała Piotra Curie, razem z którym prowadziła badania nad promieniotwórczością. W 1895 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym piątym) roku wyszła za niego za mąż. Trzy lata później wraz z mężem odkryła polon i rad.
 

W 1903 (tysiąc dziewięćset trzecim) roku wraz z Piotrem otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Wspólne badania małżonków przerwał niestety nieszczęśliwy wypadek. W 1906 (tysiąc dziewięćset szóstym) roku Piotr zginął potrącony przez dorożkę. Maria nie przerwała jednak pracy naukowej. Po śmierci męża objęła katedrę fizyki na Sorbonie. W 1911 (tysiąc dziewięćset jedenastym) roku otrzymała drugą nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii. Była pierwszą kobietą laureatką tej nagrody i jedynym naukowcem, który zdobył dwie nagrody Nobla w dwóch różnych dziedzinach.

 

Zmarła 4 lipca 1934 (czwartego lipca tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego) roku z powodu silnej anemii.

 

W 2008 (dwa tysiące ósmym) roku magazyn BBC History ogłosił listę stu kobiet, które zmieniły świat. Pierwsze miejsce w rankingu zajęła właśnie Maria Skłodowska - Curie.

 

Po przeczytaniu tekstu proszę odpowiedzieć na pytania.

 

1. Gdzie urodziła się Maria Skłodowska?

 

2. Kim był ojciec Marii?

 chemikiem

 

3. Ile lat miała Maria, gdy wyjechała do Paryża?

 19

 22 

 24 

 

4. W którym roku Maria i Piotr otrzymali Nagrodę Nobla?

 w 1886 

 w 1895 

 w 1903 

 

5. W 1911 roku Maria Skłodowska otrzymała drugą Nagrodę Nobla. W jakiej dziedzinie?

 fizyce

 

 

Twój wynik: __ %

 

 

W 2017 roku powstał polsko - francuski film o Marii Skłodowskiej - Curie. Jego zwiastun możesz obejrzeć poniżej.

 

 


pobierz pdf


 

Maria Skłodowska - Curie. Kobieta, która zmieniła świat

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego