Inne w tej kategorii

04/01/19
     

Mazurek Dąbrowskiego  

 

  Choć Mazurek Dąbrowskiego jest oficjalnym hymnem Polski dopiero od 1927 roku, to sama pieśń jest dużo starsza. Wcześniej znana była jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Jej autor, Józef Wybicki, był przede wszystkim politykiem ale do historii przeszedł jako autor tekstu, który po latach stał się jednym z najważniejszych symboli Polski.

  

   W 1797 roku we Włoszech utworzono Legiony Polskie, których dowódcą został Jan Henryk Dąbrowski. W lipcu 1797 roku, na prośbę generała Dąbrowskiego, Józef Wybicki napisał tekst Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Pieśń śpiewana była do melodii popularnego wówczas tańca zwanego mazurem. Autor melodii nie jest niestety znany. Pierwsze wykonanie Pieśni Legionów odbyło się 20 lipca na rynku w Reggio nell’Emillia, gdzie stacjonowały polskie wojska.

 

 26 lutego 1927 roku Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie uznany za hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Dawny tekst Mazurka różni się nieco od wersji, którą znamy dzisiaj. Z sześciu zwrotek zostały cztery, a pierwszy fragment zamiast Jeszcze Polska nie umarła brzmi Jeszcze Polska nie zginęła. Oficjalny i jedyny obowiązujący tekst hymnu reguluje Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

\Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.


Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.


Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.


Marsz, marsz ...


Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.


Marsz, marsz ...


Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany

- Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.


Marsz, marsz …

 

 Tekst Mazurka nawiązuje do historii Polski. Refren jest apelem do generała Józefa Dąbrowskiego, dowódcy Legionów Polskich, by wraz z podległymi mu wojskami wyruszył z Włoch do Polski walczyć o niepodległość kraju.


 Hymn towarzyszy wszystkim państwowym uroczystościom i obchodom świąt narodowych. Podczas hymnu obowiązuje godne i poważne zachowanie. Mężczyźni powinni zdjąć nakrycia głowy, a osoby umundurowane salutują przez cały czas brzmienia pieśni.


Posłuchaj hymnu granego przez trębacza z wieży mariackiej

 

Ćwiczenia

 

1. Proszę przeczytać tekst jeszcze raz i zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe (prawda) czy nieprawdziwe (nieprawda).

 

 


pobierz pdf

Mazurek Dąbrowskiego

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego