28 września 2023

1. Przeanalizuj podane formy i przeczytaj przykłady.

 

 

 

 

2. Uzupełnij luki poprawną formą rzeczownika przyjaciel w liczbie mnogiej (rodzaj męskoosobowy).

 

 

3. Napisz 5 zdań z wyrazem przyjaciel i jednym z podanych czasowników (czekać, dzwonić, martwić się, mieszkać, obiecywać).

Trudne rzeczowniki - przyjaciel

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego