I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Tryb rozkazujący. Zeszyt ćwiczeń

Proszę uzupełnić zdania podanymi wyrazami (tryb rozkazujący).

 

25 marca 2019