Learn polish online

Tryb rozkazujący. Zeszyt ćwiczeń

Proszę uzupełnić zdania podanymi wyrazami (tryb rozkazujący).

 

25 marca 2019

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2