25 marca 2019

Proszę uzupełnić zdania podanymi wyrazami (tryb rozkazujący).

 

Tryb rozkazujący. Zeszyt ćwiczeń

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego