I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Learn polish online

Zmiana czasu. Zeszyt ćwiczeń

Proszę wybrać poprawne formy wyrazów podanych w nawiasach.

23 marca 2019