I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Zmiana czasu. Zeszyt ćwiczeń

Proszę wybrać poprawne formy wyrazów podanych w nawiasach.

23 marca 2019