26 września 2023

Co to znaczy znać język obcy?

/poziom B2/

 

1. Przeczytaj kryteria podane w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego*. Spróbuj ocenić swój poziom języka polskiego według podanych kryteriów. Jak dobrze znasz język polski?

*Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) to dokument opisujący poziomy znajomości języków obcych.

 

 

2. Obejrzyj fragment wykładu prof. Hanny Komorowskiej i odpowiedz na pytania.

 

Fragment 1 (00:00 - 05:00)

1. Jakie anegdoty na temat nauki języków obcych przywołuje profesor Komorowska?

2. Czy profesor Komorowska poleca metody przytoczone w anegdotach? Jak myślisz - dlaczego?

3. Czym jest komunikowanie się? Z jakich elementów składa sie proces komunikacji?

4. Do czego porównuje proces poznawania języka prof. Komorowska?

 

 

Fragment 2 (11:48 - 16:40)

1. Czym jest strategia kompensacyjna? Na czym polega?

2. Na jakie problemy mogą napotkać uczący się języka obcego? O jakich mitach (fałszywych przekonaniach) mówi prof. Komorowska?

3. Jaką metodę nauki poleca?

4.* Co według Ciebie jest ważniejsze w nauce języków obcych: skuteczność czy poprawność językowa?

 

 

3. Jak myślisz - dlaczego ludzie uczą się języków obcych? Jakich języków obcych sie uczysz? Dlaczego wybrałaś / wybrałeś te języki?

 

 

4. Przeczytaj tekst i dopasuj nagłówki do akapitów.

 

 

5. A. Jakie metody nauki języków obcych polecasz? Jak lubisz się uczyć?

B. Przeanalizuj podane fotografie i napisz poradnik skutecznej nauki języków obcych. W tekście użyj form trybu rozkazującego.

 

 

 

6. Przeczytaj tekst i zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (P) czy nieprawdziwe (N).

 

Poliglota to osoba, która opanowała kilka języków obcych. Nie ma ściśle określonej liczby języków, które definiują kogoś jako poliglotę. Niektórzy poligloci znają "tylko" kilka języków, podczas gdy inni mówią biegle w kilkunastu lub nawet w kilkudziesięciu różnych językach. Liczba ta zależy od indywidualnych zdolności językowych danej osoby, jej zainteresowań czy doświadczeń. Większość poliglotów skupia się jednak na nauce kilku języków - tych, które są dla nich najważniejsze lub które mogą być najbardziej użyteczne w życiu codziennym, w pracy czy podczas podróży. Historia zna też przypadki osób, które twierdziły, że znają nawet kilkadziesiąt języków. Jedną z takich osób był włoski duchowny Giuseppe Caspar Mezzofanti, uważany za jednego z najbardziej utalentowanych poliglotów w historii. Mezzofanti mówił biegle w 38 językach. Za największego poliglotę w historii Polski uważany jest profesor Andrzej Gawroński, polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Lwowskiego, który sam o sobie mówił: "Mówię i piszę w 40 językach, rozumiem zaś i czytam w kolejnych 100."* Prof. Gawroński był autorem wielu podręczników do nauki języków, zwłaszcza z zakresu słownictwa i gramatyki. 

 

*(cyt. za culture.pl)

 

 

 

 

 

7. Jedną z najsłynniejszych osób zajmujących się językami obcymi był Ludwik Zamenhof. Przeczytaj artykuł na jego temat na stronie Polskiego Radia i dokończ podane zdania.

 

 

 

8. Przeczytaj informacje na temat języka polskiego na stronie Instytutu Polskiego w Kijowie i zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (P) czy nieprawdziwe (N).

 

 

 

 

9. Przeanalizuj mapę Język polski w świecie. Gdzie w Twoim kraju można uczyć się języka polskiego? 

 

 

10. Obejrzyj film oraz przeczytaj informacje na temat kursów języka polskiego organizowanych przez Instytut Polski w Kijowie. Na podstawie tych informacji napisz ogłoszenie w języku polskim.

 

 

 


ZESZYT ĆWICZEŃ

Co to znaczy znać język obcy

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego