Learn polish online

Ćwiczenia

 

Czasownik

 

Tryb oznajmujący. Czas teraźniejszy

 

 

Koniugacja -m, -sz

 

 

1. Czasownik być

2. Czasownik mieć

3. Czasownik mieszkać

4. Czasowniki czytać, słuchać, znać, nazywać się, być

5  Czasowniki umieć, rozumieć. 

 

Koniugacja -ę, -isz / -ysz

 

6. Czasownik robić

7. Czasowniki chodzić, mówić, lubić, robić, uczyć się 1

8. Czasowniki chodzić, lubić, mówić, robić, uczyć się 2 

9. Czasownik musieć

10 Czasowniki pić, myć, żyć. 

 

Koniugacja -ę, -esz

 

11. Czasownik iść

12. Czasownik chcieć

13. Czasownik móc

14. Czasownik brać

15. Czasowniki zakończone na -ować

 

Ćwiczenia mieszane

 

16. Czasowniki umieć, wiedzieć, znać

 

Gramatyka A1

17 kwietnia 2019

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2