28 września 2019

Narzędnik

 

 

Tomek jest studentem. Mateusz też jest studentem. Oni są studentami.

 

Kasia jest studentką. Jej siostra też jest studentką. One są studentkami.

 

być + narzędnik

 

liczba pojedyncza

rodzaj męski

rodzaj żeński

studentem

-em

studentką

 

liczba mnoga

studentami, studentkami

-ami

 

 

Tomek jest Polakiem. Mateusz też jest Polakiem. Oni są Polakami.

 

Kasia jest Polką. Ola też jest Polką. One są Polkami.

 

liczba pojedyncza

rodzaj męski

rodzaj żeński

studentem

-em

Polakiem

*po k i g 

-iem

studentką

Polką

 

 

 

liczba mnoga

Polakami, Polkami

-ami

 


 

Tomek interesuje się sportem.

Kasia interesuje się literaturą i muzyką.

Mateusz interesuje się polskim teatrem i sztuką europejską.

Marta interesuje się kinem, w szczególności amerykańskimi i japońskimi filmami.

 

interesować się + narzędnik

 

liczba pojedyncza

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

-em

 

-iem

*po k i g

 

 

 

-em

 

-iem

*po k i g

 

 

liczba mnoga

-ami

 

 

 


 

Zobacz też

 

 

Pamiętaj, że niektóre rzeczowniki mają nieregularne formy liczby mnogiej. Przeczytaj informacje i nie popełniaj tych błędów!

 

Jednym z takich rzeczowników jest rzeczownik przyjaciel

 

*Pełną odmianę tego rzeczownika wraz z ćwiczeniami znajdziesz tutaj.

 

Nieregularną formę przyjmuje również rzeczownik dziecko w liczbie mogiej.

 

 

Podobnie:

gość - z gośćmi (nie z gościami)

liść - liśćmi (nie liściami)

brat - braćmi (nie braciami)

dłoń - dłońmi (nie dłoniami)

 

Zwróć też uwagę na odmianę rzeczowników zakończonych na -anin. Rzeczowniki te w liczbie mnogiej mają krótszy temat (bez cząstki -in).

 

 

Podobnie:

Amerykanin - Oni są Amerykanami. (nie Amerykaninami)

Meksykanin - Oni są Meksykanami. (nie Meksykaninami)

weganin - Oni są weganami. (nie weganinani)

warszawianin - Oni są warszawianami. (nie warszawianinami)

 

 

Ćwiczenia

1. Konstrukcja być + narzędnik (On jest Anglikiem.) - poziom A1

2. Konstrukcja interesować się + narzędnik - poziom A1

3. Trudne rzeczowniki w narzędniku - poziom B2

4. Czasowniki z narzędnikiem (1) - poziom B2

5. Czasowniki z narzędnikiem (2) - poziom B2

6. Opowiadanie Gdzie jest Loka? - poziom B2/ C1

 

Gramatyka. Narzednik

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego