26 września 2023

Języki obce - okno na świat

/poziom B1/

 

 

1. Przeczytaj poniższe teksty. Dlaczego Linda, Antonio, Adam i Sophia uczą się języka polskiego? Jak oni się uczą? Jakie metody nauki preferują?

 

Linda: Mieszkam w Wielkiej Brytanii. Pracuję w amerykańskiej firmie, która ma oddziały również w Polsce. Polski rynek jest dla nas bardzo ważny, dlatego uczę się języka polskiego. Na spotkaniach biznesowych rozmawiamy po angielsku, ale podczas spotkań towarzyskich chciałabym rozmawiać z naszymi klientami po polsku. Uczestniczę w zajęciach językowych online. Dużo pracuję i nie mam czasu na tradycyjny kurs, a dzięki lekcjom online nie tracę czasu na dojazdy do szkoły językowej.

 

Antonio: Moja żona jest Polką. Dla niej przeprowadziłem się z Madrytu do Warszawy. Ona świetnie zna język hiszpański, ale jej rodzice nie znają ani języka hiszpańskiego ani angielskiego. Uczę się polskiego, aby móc swobodnie rozmawiać z rodziną żony. Jaki styl nauki preferuję? Nie lubię chodzić na zorganizowane kursy językowe, dlatego raz w tygodniu mam indywidualne zajęcia z lektorem. Lubię też słuchać polskiej muzyki i polskiego radia. Czasem razem z żoną oglądamy polskie seriale.

 

Adam: Zacząłem uczyć się języka polskiego 3 lata temu. Poznałem wtedy świetną dziewczynę, która jest Polką. Między sobą rozmawialiśmy po angielsku, więc nie potrzebowaliśmy języka polskiego, aby się porozumieć. Ale ja chciałem pokazać jej, że bardzo mi na niej zależy, i dlatego zacząłem uczyć się polskiego. Na początku uczyłem się samodzielnie, bo chciałem ją zaskoczyć. Potem zapisałem się na intensywny kurs językowy. Dziś nie jesteśmy już razem, ale dzięki Magdzie znam dobrze język polski i kto wie, może w przyszłości przeprowadzę się do Polski...

 

Sophia: Uczę się polskiego, bo po prostu lubię uczyć się języków obcych. Znam 9, niektóre trochę lepiej, inne trochę gorzej. Mówię płynnie po niemiecku - to mój język ojczysty, oraz po angielsku, francusku i po polsku. Biegle posługuję się również językiem czeskim. Znam też dobrze włoski i rumuński, to języki romańskie, czyli należące do tej samej grupy językowej, co język francuski. Obecnie uczę się 3 języków słowiańskich na raz: ukraińskiego, słowackiego i bułgarskiego. Chodzę na kurs wielojęzyczności. To bardzo ciekawa metoda nauki języków obcych.

 

 

2. Przeczytaj tekst jeszcze raz i odpowiedz na pytania.

 

 

3. Na podstawie podanych informacji napisz tekst o Sachiko. Jako wzór wykorzystaj teksty z ćwiczenia 1.

 

[Japonia, Kraków, polonistyka, 5 lat, szkoła letnia, przyjaciele, literatura, tłumaczka]

 

*Pamiętaj! Rzeczownik przyjaciel w liczbie mnogiej odmienia się nieregularnie. Jeśli nie pamiętasz poszczególnych form, to przeczytaj informacje na tej stronie.

 

 

 

4. Obejrzyj wideo i odpowiedz na pytania. 

 

1. Ilu studentów uczestniczy w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej w Cieszynie?

2. Z jakiego kraju pochodzi Xu?

3. Ile godzin lektoratu mają studenci podczas kursu?

4. Do czego porównuje język polski Konstanty?

5. Jakie motywacje do nauki języka polskiego wymienia profesor Jolanta Tambor z Uniwersytetu Śląskiego?

6. Kiedy odbywa się konkurs ortograficzny?

 

 

5. Na podstawie ilustracji przygotuj poradnik skutecznej nauki języków obcych. W tekście użyj form trybu rozkazującego.

 

 

 

 

GRAMATYKA

 

Przymiotniki odrzeczownikowe

 

6. Znajdź wszystkie nazwy języków, o których mowa w ćwiczeniu 1. Jaką końcówkę mają przymiotniki utworzone od nazw krajów?

 

 

 

*Uwaga! Szwecja - szwedzki

 

 

 

Formy czasu przeszłego czasowników zakończonych na -ąć

 

7. Przeanalizuj formy czasu przeszłego czasowników zakończonych na -ąć na podstawie czasownika zacząć. Następnie uzupełnij zdania poprawną formą czasowników podanych w nawiasach.

 

 

 

 

ĆWICZENIA MIESZANE

 

8. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki poprawnymi formami wyrazów podanych w nawiasach. Uwaga! Nie wracaj do tekstu z lekcji.

 

 

 

 

 

9. Uzupełnij tekst poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach (tryb rozkazujący).

 

 

 

 

ZADANIE JĘZYKOWE

 

Chcesz zapisać się na kurs językowy. Przeanalizuj oferty różnych instytucji i wybierz program dla siebie. Uzasadnij swój wybór.

 

Polonicum UW

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej UG

 

Sprawdź:

- w jakim mieście znajduje się ta szkoła,

- w jakich terminach odbywają się kursy języka polskiego,

- jak długo trwa kurs,

- ile godzin zajęć z języka polskiego oferuje szkoła w ramach jednego kursu,

- czy są zajęcia fakultatywne,

- jaka jest cena kursu.


ZESZYT ĆWICZEŃ

Języki obce - okno na świat

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego