14 listopada 2023

LEKCJA 10

Edukacja w Polsce i na świecie

 

 

1. Przeczytaj informacje na temat polskiego systemu edukacji i porównaj etapy kształcenia w Polsce i w Twoim kraju.

 

 

2. Przeczytaj tekst jeszcze raz i dokończ zdania.

1. Kształcenie obowiązkowe w Polsce trwa...

2. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci i młodzieży w wieku...

3. Obowiązek nauki może być realizowany w...

4. Edukacja przedszkolna jest nieobowiązkowa dla...

5. Sześciolatki są objęte rocznym...

6. Dzieci siedmioletnie rozpoczynają naukę w...

7. Nauka w szkole podstawowej trwa...

8. Na zakończenie 8. klasy przeprowadzany jest...

9. Absolwenci szkół podstawowych mogą kontynuować naukę w...

10. Zdanie egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia...

 

 

3. Przeczytaj tekst Szkoła w Europie i na świecie. Opisz system edukacji w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemczech i USA.

 

 

4. Przeczytaj tekst jeszcze raz i zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (wpisz P) czy nieprawdziwe (wpisz N).

 

 

 

5. Obejrzyj fragment programu Jak wygląda rok szkolny w innych krajach? (00:00-1:24) i odpowiedz na pytania.

1. Kiedy rozpoczyna się, a kiedy kończy rok szkolny w Japonii?

2. O której godzinie rozpoczynają się lekcje? Jak długo trwają?

3. Od czego rozpoczyna się dzień szkolny na Tajwanie?

4. Jakie wymagania odnośnie do stroju szkolnego obowiązują w Australii?

5. Jaki system ocen szkolnych obowiązuje w Finlandii?

6. Co dodatkowo oferują fińskie szkoły dzieciom? Ile to kosztuje?

 

 

6. Obejrzyj dalszą część programu i zanotuj, jak wygląda szkoła i rok szkolny we Włoszech, w Portugalii i w Wietnamie?

 

 

7. Przeczytaj artykuł Nieoczywiste przedmioty szkolne na świecie. Gdzie szachy są w programie nauczania? i opowiedz, jakie niezwykłe przedmioty nauczane są w szkołach w Armenii, Chinach, Wietnamie i w Kenii? Jakie ciekawe przedmioty są w szkolnych programach w Twoim kraju?

 

 

8. 1 maja obchodzimy dwudziestą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jak przez te 20 lat zmieniła się polska szkoła i nauka? Przeczytaj informacje zawarte na poniższych grafikach i dopisz do podanych liczebników odpowiednie informacje. 

 

2004   60000   26,2   4400    2027

 

 

 

9. Przeczytaj informacje zawarte w powyższym poście i odpowiedz na pytanie: jakie korzyści w dziedzinie nauki wynikają z obecności Polski w Unii Europejskiej?

*więcej o Unii Europejskiej możesz przeczytać tutaj

 

 

10. Przeczytaj informacje dotyczące programów NAWA dla studentów zagranicznych. Sprawdź, do kogo są one skierowane. Wybierz jeden program dla siebie. Uzasadnij swój wybór.

 


ZESZYT ĆWICZEŃ

Lekcja 10. Edukacja

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego