14 listopada 2023

1. Dopasuj tytuły do opisanych poniżej programów rozrywkowych.

 

 

2. Dopasuj ilustracje do nazw programów z ćw. nr 1. Uzasadnij swój wybór.

 

 

 

3. Programy rozrywkowe mają rzesze zwolenników, ale i zagorzałych przeciwników. Jak myślisz, jakie są zalety, a jakie mogą być wady udziału w takich programach?

 

 

4. Przeczytaj tekst i uzupełnij go podanymi fragmentami.

 

 

 

5. Przeczytaj kolejny fragment tekstu i wyraź swoje zdanie na temat problemów poruszanych w poniższym fragmencie i w ćw. 3.

 

Część krytyków zarzuca również twórcom programu utrwalanie szkodliwych stereotypów. Dotyczy to zarówno wizerunku rolnika, jak i kobiety, która postrzegana jest jako bierna i podporządkowana partnerowi. Jedną z największych krytyczek programu jest profesor Magdalena Środa, polska filozofka, pełnomocniczka rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn w latach 2004-2005. "Niewątpliwie rolnicy mają problem ze znalezieniem osób do brudnych robót, takich jak: skubanie pierza, sprzątanie, mycie garów. Tradycyjna żona jest do tego najlepsza. Rolnik dziś jest bardzo nowoczesny, obsługuje wiele maszyn, ale jego wypasione (bo takie są w programie) gospodarstwo potrzebuje żony, czyli osoby do prac, którymi rolnik gardzi" - mówi prof. Środa. W jej ocenie w telewizji publicznej nie powinno być miejsca na tak szkodliwe dla walki o równouprawnienie programy.

 

 

GRAMATYKA

 

 

6. Uzupełnij tekst poprawnymi formami podanych wyrazów.

 

 

 

7. Uzupełnij tekst poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach (tryb przypuszczający).

 

 

 

8. Do każdego słowa dopisz pochodzący od niego przymiotnik.

 

9. Uzupełnij zdania poprawną formą przymiotnika utworzonego od wyrazu podanego w nawiasie.

 

 

 

10. Przeczytaj informacje na temat przymiotników odrzeczownikowych i zrób wszystkie podane ćwiczenia.

 

Lekcja 6. Media-telewizja. Zeszyt ćwiczeń

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego