14 listopada 2023

1. Opisz fotografię. Jakie uczucia budzi w Tobie przedstawiona sytuacja?

*Pamiętaj o elementach składowych opisu ilustracji:

1. Opisz osoby widoczne na zdjęciu (ich wygląd, ubiór, wyraz twarzy, jeśli na ilustracji jest więcej niż jedna osoba - opisz relacje między tymi osobami).

2. Opisz miejsce, w którym te osoby się znajdują.

3. Opisz czynności, które wykonują oraz nastrój, jaki panuje na zdjęciu.

 

 

 

2. Czym jest sztuczna inteligencja? Posłuchaj wypowiedzi i odpowiedz na pytania:

1. Z czym zwykłym ludziom kojarzy się sztuczna inteligencja?

2. Kiedy Petros zainteresował się tym tematem?

3. Czym jest sztuczna inteligencja i do czego służy?

4. Jaki przykład wykorzystania sztucznej inteligencji podaje student Politechniki Białostockiej?

5. Jakie są rodzaje SI?

6. Czym zajmuje się Petros w swoich badaniach naukowych?

 

*do powyższego wideo możesz włączyć napisy; aby to zrobić kliknij mały, biały kwadrat obok napisu Youtube

 

 

3. Przeczytaj tekst i uzupełnij go podanymi wyrazami.

 

 

 

4. Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest w wielu dziedzinach. Zastanów się przez chwilę i podaj jeden przykład wykorzystania SI w dziedzinach wymienionych w ćwiczeniu 3. 

 

 

5. Dopasuj nagłówki do fragmentów tekstów.

 

 

 

6. Posłuchaj wypowiedzi Tomasza Wesołowskiego z Centrum Nauki Kopernik i odpowiedz na pytanie: jak sztuczna inteligencja zmieni nasze życie?

 

 

 

7. Sztuczna inteligencja to potężne narzędzie technologiczne. Jak myślisz, jakie zagrożenia mogą wynikać z rozwoju SI w przyszłości?

 

 

8. Posłuchaj fragmentu programu radiowego. Na jakie zagrożenia zwracają uwagę naukowcy?

 

 

 

9. Ułóż fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności. Wpisz cyfry od 1 do 10.

 

 

 

10. Przeczytaj artykuł na stronie TVN24. Na jakie zagrożenia wskazuje Bill Gates, założyciel firmy Microsoft?

 

 

11. Na podstawie zgromadzonych informacji przygotuj wypowiedź na podany temat: Sztuczna inteligencja - zagrożenia i korzyści związane z rozwojem nowych technologii.

 


ZESZYT ĆWICZEŃ

Lekcja 7. Nowe technologie

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego