14 listopada 2023

1. Oto najważniejsze wynalazki XIX i XX wieku. Ułóż je w kolejności od 1 do 10 (1 - wynalazek, który uważasz za najważniejszy, 10 - wynalazek, który uważasz za najmniej istotny). Uzasadnij swoje zdanie.

film     kolej     komputer   Internet   penicylina    samochód     samolot    silnik parowy     telefon      żarówka

 

 

2. Przeczytaj artykuł Wynalazki XIX wieku. 10 pomysłów, które zrewolucjonizowały świat i odpowiedz na pytanie: kto i kiedy opracował każdy z zaprezentowanych wynalazków? Na czym polegała jego innowacja?

 

Przykład: Telefon

Aleksander Graham Bell wynalazł prototyp telefonu w 1876 roku. Urządzenie to służyło do...

 

 

3. Przeanalizuj podane informacje, a następnie opisz każdy wynalazek według wzoru (strona bierna).

 

 

Telefon został wynaleziony przez szkockiego naukowca Aleksandra Grahama Bella w 1876 roku. 

lub

Prototyp telefonu został opracowany przez...

 

 

4. Przeczytaj fragment artykułu pod tytułem Kto i kiedy wynalazł telefon i odpowiedz na pytania:

1. Kim z zawodu był Aleksander Graham Bell? Kiedy i gdzie opatentował swój wynalazek?

2. Jak nazywał się amerykański konstruktor, który również chciał zgłosić patent? Dlaczego to nie on został uznany za wynalazcę telefonu?

3. Czym było teletrofono? Kiedy i w jakim celu zostało stworzone?

4. Dlaczego Antonio Meucci nigdy nie opatentował swojego wynalazku?

 

 

5. Uzupełnij tekst poprawną formą wyrazów podanych w nawiasach (czasowniki, liczebniki, rzeczowniki, przymiotniki, zaimki).

 

 

 

6. Obejrzyj wideo i uzupełnij tekst.

 

 

*Czy wiesz, co to jest metronom? Jeśli nie - sprawdź w Słowniku Języka Polskiego

 

 

7. Obejrzyj wideo pt. Wynalazki, które zmieniły świat... przypadkiem. O jakich wynalazkach mowa w nagraniu?

 

*do tego nagrania możesz włączyć napisy

 

 

8. Jednym z wynalazków, który powstał przypadkiem, była penicylina. Przeczytaj tekst i ułóż fragmenty w odpowiedniej kolejności.

 

 

MÓWIENIE / PISANIE

 

9a. Potrzeba matką wynalazku. Antonio Meucci stworzył telefon, by móc kontaktować się z chorą żoną. Pomyśl o jakiejś sytuacji, z którą często masz problem. Następnie wymyśli wynalazek, który pomoże rozwiązać ten problem. Opisz, jak działałby Twój wynalazek i jakie korzyści przyniósłby ludziom.

 

9b. Wybierz jeden z tematów i zaprezentuj wymyślony przez siebie wynalazek.

Edukacja: Wynalazek ułatwiający naukę

Zdrowie: Wynalazek poprawiający jakość życia osób chorych

Środowisko: Wynalazek chroniący środowisko naturalne

Odpowiedz na pytania:

- Jaki problem rozwiązuje Twój wynalazek?

- Jak działa Twój wynalazek?

- Jakie są jego główne zalety?

- Jakie materiały są potrzebne do jego skonstruowania?

- Jaki jest potencjalny koszt wyprodukowania tego wynalazku?

- Jak Twój wynalazek może zmienić świat?

 


ZESZYT ĆWICZEŃ

Lekcja 8. Wynalazki, które zmieniły świat

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego