Learn polish online

Lekcja 11. Zeszyt ćwiczeń, ćw.1

1. Proszę wybrać prawidłową odpowiedź / prawidłowe odpowiedzi.

 

 

 


POWRÓT DO LEKCJI  

 

02 lutego 2019

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2