I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Learn polish online

 

 

Co oni lubią robić?

 

 


CZASOWNIK. Czas teraźniejszy


Koniugacja -ę, -isz


chodzić, lubić, mówić, robić

 

 

chodzić

lubić

mówić

ja

chodzę

lub

mów

ty

chodzisz

lubisz

mówisz

on / ona / ono

chodzi

lubi

mówi

my

chodzimy

lubimy

mówimy

wy

chodzicie

lubicie

mówicie

oni / one

chodzą

lub

mów

 

 

2. Proszę wybrać poprawną formę wyrazów podanych w nawiasach.

 

 


RZECZOWNIK


Jan lubi sport.

Karolina lubi teatr.

lubić + biernik

 

Liczba pojedyncza

 

rodzaj męski 

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

 

       teatr

  sport

 

       = mianownik

muzykę

literaturę

telewizję

     -ę

kino

piwo

 

= mianownik

 

 ⇒ lekcja 5

 

 

 


INNE ĆWICZENIA


 

Proszę ułożyć fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności.

 


ZESZYT ĆWICZEŃ

MATERIAŁY DO POBRANIA


Ćw. 1. Jan lubi sport

09/01/19

Lekcja 4. Jan lubi sport