Lekcja 4. Jan lubi sport

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


 

 

Co oni lubią robić?

 

 


CZASOWNIK. Czas teraźniejszy


Koniugacja -ę, -isz


chodzić, lubić, mówić, robić

 

 

chodzić

lubić

mówić

ja

chodzę

lub

mów

ty

chodzisz

lubisz

mówisz

on / ona / ono

chodzi

lubi

mówi

my

chodzimy

lubimy

mówimy

wy

chodzicie

lubicie

mówicie

oni / one

chodzą

lub

mów

 

 

2. Proszę wybrać poprawną formę wyrazów podanych w nawiasach.

 

 


RZECZOWNIK


Jan lubi sport.

Karolina lubi teatr.

lubić + biernik

 

Liczba pojedyncza

 

rodzaj męski 

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

 

       teatr

  sport

 

       = mianownik

muzykę

literaturę

telewizję

     -ę

kino

piwo

 

= mianownik

 

 ⇒ lekcja 5

 

 

 


INNE ĆWICZENIA


 

Proszę ułożyć fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności.

 


ZESZYT ĆWICZEŃ

MATERIAŁY DO POBRANIA


Ćw. 1. Jan lubi sport

09/01/19