Lekcja 2. Jan ma mały problem

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


 

 

1. Proszę przeczytać tekst i zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe (prawda) czy nieprawdziwe (nieprawda)

 

Jan rozmawia z Karoliną. 

 

- Cześć Karolina. Co słychać?

- Cześć, dziękuję, wszystko w porządku. A u ciebie?

- Tak sobie. Jesteś z Warszawy?

- Tak, a dlaczego pytasz?

- Nie znam Warszawy i nie wiem, gdzie jest dobry sklep komputerowy.

- Sklep komputerowy?

- Tak, mam problem z komputerem. Jest stary.

- Proficomp to jest bardzo dobry sklep. Jest na ulicy Marszałkowskiej. Ulica Marszałkowska jest w centrum. 

- Super, bardzo dziękuję.

 

 

2. Proszę uzupełnić zdania poprawną formą czasowników podanych w nawiasach.

 

 


CZASOWNIK


Koniugacja -m, -sz


być, mieć, czytać, mieszkać, odpowiadać, pytać, rozmawiać, znać

 

 

mieszkać

pytać

znać

ja

mieszkam

pytam

znam

ty

mieszkasz

pytasz

znasz

on / ona / ono

mieszka

pyta

zna

my

mieszkamy

pytamy

znamy

wy

mieszkacie

pytacie

znacie

oni / one

mieszkają

pytają

znają

 

 

3. Proszę wybrać poprawną formę czasownika.

 

 


PRZYMIOTNIK


rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

film

 

dobry

drogi

-y (*k, g -i)

książka

 

dobra

droga

- a

muzeum

 

dobre

drogie

-e (k, g - ie)

 

 

4. Proszę wybrać poprawną odpowiedź.

 

 


LICZEBNIK


 

Karolina ma broszurę sklepu Proficomp.

 

Proszę przeczytać informacje i odpowiedzieć na pytania:

  • jaki jest adres sklepu?

  • jaki jest numer telefonu?

 

 

1

jeden

2

dwa

3

trzy

4

cztery

5

pięć

6

sześć

7

siedem

8

osiem

9

dziewięć

10

dziesięć

11

jedenaście

12

dwanaście

13

trzynaście

14

czternaście

15

piętnaście

16

szesnaście

17

siedemnaście

18

osiemnaście

19

dziewiętnaście

20

dwadzieścia

 


ZESZYT ĆWICZEŃ


MATERIAŁY DO POBRANIA


Ćw. 1. Jan ma problem

Ćw. 2. Gramatyka. Koniugacja -m, -sz

09/01/19