09/01/19


GRAMATYKA


RZECZOWNIK. Narzędnik


 

być + narzędnik

spotykać się z / mieszkać z / rozmawiać z + narzędnik

 

 

Liczba pojedyncza

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

architektem

informatykiem

- em

*k, g -iem

asystentką

sekretarką

- ą

 

kinem

dzieckiem

- em

*k, g -iem

 

Liczba mnoga

 

architektami

informatykami

klientami

asystentkami

sekretarkami

rodzinami

kinami

-ami

-ami

-ami

 

 

1. Proszę uzupełnić zdania podanymi wyrazami.

 10

dziesięć

20

dwadzieścia

30 

trzydzieści

40

czterdzieści

50

pięćdziesiąt

60

sześćdziesiąt

70

siedemdziesiąt

80

osiemdziesiąt

90

dziewięćdziesiąt

100

sto

 

Jan ma 34 (trzydzieści cztery) lata.

Piotr ma 32 (trzydzieści dwa) lata.

Karolina ma 28 (dwadzieścia osiem) lat.

Olga ma 35 (trzydzieści pięć) lat.

 

Ile masz lat?

Mam...

1 ROK

2, 3, 4 LATA

5, 6, 7, ..., 19, 20, 21 LAT

22, 23, 24 LATA

25, 26, ..., 30, 31 LAT

32, 33, 34 LATA

*2, *3, *4 LATA

 

 

2. Proszę wybrać poprawną odpowiedź (lat / lata).

 


CZASOWNIK. Czas teraźniejszy


Koniugacja -ę, -esz


 

pisać, pracować studiować

 

  pisać pracować studiować

ja

piszę

pracuję

studiuję

ty

piszesz

pracujesz

studiujesz

on/ona/ono

pisze

pracuje

studiuje

my

piszemy

pracujemy

studiujemy

wy

piszecie

pracujecie

studiujecie

oni / one

piszą pracują stiudiują

 

 

3. Proszę uzupełnić zdania odpowiednią formą czasownika pracować.

 


ZESZYT ĆWICZEŃ

MATERIAŁY DO POBRANIA


Ćwiczenie 1

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2


Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Lekcje

Poziom A1

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcja 3. Jan jest architektem