Learn polish online

Lekcja 5. Zeszyt ćwiczeń, cw. 4

4. Proszę przeczytać tekst i zdecydować, czy podane zdania są prawdziwe (prawda) czy nieprawdziwe (nieprawda).

 


poprzednie ćwiczenie

powrót do lekcji

 

05 lutego 2019

I love Polish - materiały do nauki języka polskiego jako obcego

Lekcje

Poziom A1

Gramatyka

Poziom A1

Poziom A2

 

Czytanie

Poziom A1

Poziom A2